Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

LEJÁRT -Balaton Sound bérlet

Gratulálunk nyertesünknek! K. Kármen- Törökországi foglalás

NYERJ BALATON SOUND bérletet 2 személy részére! ( A Balaton Sound helyszine és ideje: Zamárdi 2019. július 03-07.)


Hogy mit kell tenned?

- FOGLALD le nyaralásod csomagban (szállás+repülőjegy) irodánkban!

NYERJ BALATON SOUND bérletet 2 személy részére!
(Balaton Sound helyszíne és ideje: Zamárdi, 2019. július 03-07.)

Kérjük:
- LÁJKOLD a POSZTOT facebook oldalunkon,
- KÖVESS Minket itt: https://www.facebook.com/tensi.tropicana/ ,
 -Jelöld be/ Taggeld, hogy kivel mennél,
 -Oszd meg a hirdetést barátaiddal a Facebookon, és

NYERJ BALATON SOUND bérletet 2 személy részére! ( A Balaton Sound helyszíne és ideje: Zamárdi, 2019. július 03-07.)


PROMÓCIÓS JÁTÉK

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE
A játék elnevezése: „ májusi NYEREMÉNY-eső (3. rész)” (a továbbiakban: Játék).
A Játék szervezője: TENSI IDEGENFORGALMI és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1.) Cégjegyzékszám: 01-09-717213, adószám: 13069560-2-41
(a továbbiakban: Szervező)
A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook ( rövidítve FB,  vagy közösségi portál)
Szervező oldala elérhető: https://www.facebook.com/tensi.tropicana/ címen.
2019. május 07-tól  2019. június hó 25-én 17.00 óráig.

A Játékban és a sorsoláson azok az ügyfelek vesznek részt, akik a Játék időtartama alatt Utazási Irodánkban (cím: 3530, Miskolc, Bajcsy-Zs. 2-4. sz, Szinvapark 1. emelet) utazási csomagot vásárolnak (szállás 7éjszakára/vagy többre + repülőjegy).

A foglalásokat a rendszerünkből kiállított foglalási számmal / ODY számmal azonosítjuk. Az adott időszakban beérkezett foglalások vesznek részt a sorsoláson.

Egy szoba foglalásakor egyszer kerül bele az adott foglalás a játékba, több szoba foglalásakor pedig a foglalásban megadott szobaszámmal megegyezően kerül be az adott foglalási szám a játékba.
 
A játék végén, a játék ideje alatt a játékban részt vevők közül egy véletlenszerűen kiválasztott foglalás kerül kisorsolásra. A sorsolást 2019. június 26.-án 10.00 órakor tartjuk  irodánkban.

A kisorsolt játékos nyereménye: 2 fő részére szóló bérlet a Balaton Sound fesztiválra ( Zamárdi, 2019.07.03.-07.)

A nyereményjátékhoz a Facebook-nak nincs köze. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:
A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:
A Játék 2019. május 07. napján kezdődik, és 2019. június 25. napján 17.00 órakor ér véget.
Sorsolás eredményének kihirdetése: 2019. június 26. 10.00 órakor.
 
V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos Utazási Irodánkban (cím: 3530, Miskolc, Bajcsy- zs 2-4. sz, SZINVAPARK 1. emelet) utazási csomagot vásárol (szállás + repülőjegy).

A foglalásokat a rendszerünkből kiállított foglalási számmal / ODY számmal azonosítjuk. Az adott időszakban beérkezett foglalások vesznek részt a sorsoláson.
Egy szoba foglalásakor egyszer kerül bele az adott foglalás a játékba, több szoba foglalásakor pedig a foglalásban megadott szobaszámmal megegyezően kerül be az adott foglalási szám a játékba.
Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

VI. NYEREMÉNY:
A nyeremény leírása: 2 fő részére szóló bérlet a Balaton Sound fesztiválra ( Zamárdi, 2019.07.03.-07.)
A nyeremény átruházható, de készpénzre nem váltható.


VIII. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:
A nyeremény adómentes üzleti ajándéknak minősülő utazási utalvány.
A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni.
Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.
A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.


IX. ADATKEZELÉS:
A Játékos, illetve törvényes képviselője a jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat (Facebook felhasználónév) a  Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos ( vagy törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A Facebook adatlapon vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a sorsolás napjától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.
Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.
Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.
Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi. A Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.
Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben játékon a nyertesek között szerepel, úgy nevét és lakcímét (kizárólag a település nevét) a Szervező internetes oldalain, így FB oldalán Szervező munkatársai a sorsolás napját követően 60 napon keresztül közzétegyék.
A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:
a) Szervező díjmentesen felhasználja a személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
b) Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét, lakóhelye településnevét, és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;
c) a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.
Szervező adatvédelmi szabályzata elérhető a https://tropicanatravel.hu/adatvedelem/adatkezelesi-tajekoztato címen.

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK:
Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa. A résztvevő, illetve törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (utazás lefoglalása) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes magyar adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.

még töltünk