Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

LEJÁRT! - DVTK -Újpest VIP belépő

LEJÁRT! - Nyertesünk: Csernely Tóth Betty- Gratulálunk!

 

NYERJ DVTK VIP belépőt 2 fő részére a DVTK- Újpest rangadóra 2019. május 19-én!


Hogy mit kell tenned?

-LÁJKOLD a POSZTOT a facebook oldalunkon,
- KÖVESS Minket!, https://www.facebook.com/tensi.tropicana/
 -Jelöld be/ Taggeld, hogy kivel mennél!,
 -Oszd meg a hirdetést barátaiddal a Facebookon, és

NYERJ DVTK VIP belépőt 2 személy részére a DVTK-Újpest rangadóra 2019. május 19-én!


PROMÓCIÓS JÁTÉK

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE
A játék elnevezése: „ májusi NYEREMÉNY eső (2. rész)” (a továbbiakban: Játék).
A Játék szervezője: TENSI IDEGENFORGALMI és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1.) Cégjegyzékszám: 01-09-717213, adószám: 13069560-2-41
(a továbbiakban: Szervező)
A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook ( rövidítve FB,  vagy közösségi portál)
Szervező oldala elérhető : https://www.facebook.com/tensi.tropicana/ címen.
2019. május 08-tól  2019. május 17-én 16.00 óráig.

A Játékban és a sorsoláson azok az ügyfelek vesznek részt, akik a Játék időtartama alatt like-olják  Szervező Facebook oldalán megjelenő „májusi NYEREMÉNY eső (2. rész)” postot, valamint követik  a Szervező FB oldalát.
A játék végén, a játék ideje alatt a játékban részt vevők közül egy véletlenszerűen kiválasztott játékos kerül kisorsolásra. A sorsolás internetes automata sorsolással lesz lebonyolítva .

A kisorsolt játékos nyereménye: 2 fő részére szóló VIP belépőjegy a 2019. május 19-én DVTK-Újpest  mérkőzésre, a belépőhöz tartozó VIP szolgáltatásokkal pl. ingyenes étel, és italfogyasztás.

A nyereményjátékhoz a Facebook-nak nincs köze. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:
A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:
A Játék 2019. május 08. napján kezdődik, és 2019. május 17. napján 16.00 órakor ér véget.
Sorsolás eredményének kihirdetése: 2019. május 17-én, 16.30 órakor.
 
V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos lájkolja az adott posztot, és kövesse Szervező FB oldalát. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

VI. NYEREMÉNY:
A nyeremény leírása: 2 főre szóló VIP belépőjegy a DVTK-Újpest mérkőzésre 2019. május 19. napján, a belépőhöz tartozó VIP szolgáltatásokkal pl. ingyenes étel, és italfogyasztás.
A nyeremény átruházható, de készpénzre nem váltható.


VIII. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:
A nyeremény adómentes üzleti ajándéknak minősülő utazási utalvány.
A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni.
Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.
A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.


IX. ADATKEZELÉS:
A Játékos, illetve törvényes képviselője a jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat (Facebook felhasználónév) a  Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos ( vagy törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A Facebook adatlapon vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a sorsolás napjától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.
Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.
Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.
Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi. A Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.
Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben játékon a nyertesek között szerepel, úgy nevét és lakcímét (kizárólag a település nevét) a Szervező internetes oldalain, így FB oldalán Szervező munkatársai a sorsolás napját követően 60 napon keresztül közzétegyék.
A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:
a) Szervező díjmentesen felhasználja a személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
b) Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét, lakóhelye településnevét, és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;
c) a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.
Szervező adatvédelmi szabályzata elérhető a https://tropicanatravel.hu/adatvedelem/adatkezelesi-tajekoztato címen.

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK:
Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa. A résztvevő, illetve törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (lájkolás-követés) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek tekintendők véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes magyar adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.

még töltünk